گوشه‌ دوست‌داشتنی کتاب

گوشه‌ای دنج در کنار جریان زندگی

گوشه دوست‌داشتنی کتاب می تواند هر جایی باشد. نزدیک یک پنجره، کنار یک دوست، روی تخت خواب و یا حتی گاهی کنار یک هایپر مارکت وسط شلوغی های شهر . اما هرجا که باشد دوست‌داشتنی است چون کتاب دوست‌داشتنی است .